2. neděle adventní

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Bar 5,1-9; Žl 126; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6
Datum: 5. 12. 2021