Svátek Uvedení Páně do chrámu

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Mal 3,1-4; Žl 24; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40
Datum: 2. 2. 2020