Třináctá neděle v mezidobí

Text se také týká:
Mdr 1,13-15; Mdr 2,23-24;
2 Kor 8,7.9.13-15;

Ve vydání knihy z r. 2003 tato kapitola není.