Příchod vítězného krále

Text obsahuje následující odkazy:
Mt 24,23-31;
Ž 24,6-10;
Ž 95,7b-8a;
Jon 2,7b;