Prorokyně Anna

Text obsahuje následující odkazy:
Iz 58,2-9a;
Mk 9,14-29;
Neh 1,4;
L 2,36-38;
Gn 30,9-13;
Gn 2,1n;
Ž 90,10;
Ž 84,4;
Sk 14,23;
Iz 58,3-9a;
Mt 17,21;
Mk 9,29;
Mt 17,20;
Mk 9,29;
Fp 2,7;
Sk 4,7;
Sk 4,10;