V rukou tvých jsou časové moji

Text obsahuje následující odkazy:
Iz 64,1-5;
Ž 31,15-16;
Ž 31 ;
Ex 3,14;
Mt 6,27;
Fp 2,7;
Gn 3,5;
L 23,46;