Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení