Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení