Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!