Předpověď utrpení, žádost synů Zebedeových a uzdravení slepého