Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit