Tak zní vzpurný výrok svévolníka: „Nemám v srdci místo pro strach z Boha“