Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává