Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno

Zdroj: Ranní slovo - audiovýklad Bible z rozhlasových pořadů Českého rozhlasu
Podtitul: Pacifik Matějka
Téma: Iz 50,10b-11
Datum: 25. 10. 2015