Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána