Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý