Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben!