Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný