O andělech

Zdroj: Ranní slovo - audiovýklad Bible z rozhlasových pořadů Českého rozhlasu
Podtitul: Jan Heller
Hledaný citát: Lk 1,26-56 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání

Datum: 8. 1. 2011

Tento text není publikován na našem webu.
Přejít na web www.rozhlas.cz a zobrazit text O andělech - Ranní slovo


V pořadu jsou zmíněny následující odkazy:
Ez 1;
Gen 18;
Tob 5;
Sd 13;
1 Král 22,19-23;
Mt 28,2-7;
Lk 1,26-38;
Lk 2,9-15;
Lk 24,13-31;
Kol 2,18;
Žid 13,2;