Hospodin soudí nevěrný lid, ale opět nabízí východisko