Velký pátekUkřižování Mesiáše je pro nás varováním. Ježíš nešel na smrt pro kdejaké  "dětské zlobení". Ne pro kdejaký hřích (nepředstavujme si stále váhy vážící spravedlnost a nespravedlnost).

Ježíše na kříž dohnal určitý hřích - náboženská nesnášenlivost, fanatismus a namyšlenost zbožných: "My víme jak to je správně".

Můžeme mít jiný názor než druhý, ale nesnášenlivost je vražedná. 

Ukřižovaný nás chce vyprovokovat k přemýšlení: "Podívejte, jak daleko jde náboženská nesnášenlivost. Hlídejte si moc. Lehko ji člověk zneužívá."

Kdo zná dějiny, ví  jak hrozně i křesťané zneužívali moc. Dnes se rozumní  křesťané sami vzdávají moci. Moc církve státu nemá  prolínat. Neosvědčili jsme se v tomto spojení.

Kříž nás má  vést k tomu, abychom se plácli přes ruce nesnášenlivosti.

- - - - -

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše. Všichni jsme natěšení, ale Ježíšovi se odpočítával čas k popravě.

Při procesu s představiteli řádů v 50. letech řekl na chodbě bachař P. Šilhanovi SJ: "Asi dostanete špagát. Abyste se na to mohl připravit."

Ježíš byl připraven. Kdož ví, od kdy věděl, že bude ukřižován. Pozoruhodné  je, že pracoval tak, jakoby se vše mělo povést. Nedivili bychom se, kdyby si připadal marně. Nerezignoval, nečekal na smrt s rukama v klíně. Snažil se uhrát, co bylo dobrého. Každého, s kým se setkal, obdaroval vrchovatě.

Řada lidí, kteří přijali svou smrt, nebo nějakou velikou krizi (to je veliký a náročný proces), nerezignuje, ale naopak získá velikou vyrovnanost. Už umí lépe rozpoznat, co je důležité, umí vychutnávat krásu života, úplně jinak si váží všeho dobrého (a přestane páchat pitomosti). (Ženy k této moudrosti přicházívají dříve než mužský.)

Mnoho lidí (i nevěřících) nese své těžkosti a věří, že dobro má smysl.  

Ježíšem jsme ubezpečeni, že Bůh nenechá zmařit nic z čehokoliv dobrého. 

Na Ježíšově životě  vidíme, jak si Bůh představuje pěkný lidský život. Pracoval a pracoval, nenechal se zabít dříve, než své  poslání splnil (třeba svrhnout ze skály, když jej v Nazaretě chtěli ukamenovat).

"Ježíš přišel, aby nás přivedl k Otci a stálo ho to život", říká Jan Rybář SJ.

Jsme lidmi, kteří poznávají  nové hodnoty...  To může náš život posunout.