Svátek Proměnění Pána

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Dan 7,13-14 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Dan 7,9-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9
Datum: 6. 8. 2017
Máme sklon přeskakovat nepříjemná nebo obtížní místa v Písmu. V události „proměnění“ Ježíše na hoře vytěsňujeme nepochopení apoštolů a činíme urychlený závěr: Ježíši je dobré se klanět.
Nemáme nic proti klanění, patří do bohopocty, ale bohopoctou nelze nahradit úsilí na porozumění s druhým a ke spolupráci.
O události jsme mnohokráte podrobněji mluvili. Nelze jí porozumět bez předchozího rozhovoru Ježíše s učedníky - Mt 16,13-28.
 
Jen stručně připomenu: Ježíš poslal apoštoly „na zkušenou“ - na misijní cestu (Mt 10,1-15). Po návratu se jich ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Apoštolové se pohoršovali nad zabedněností lidí, kteří tvrdili všelijaké nesmyly. „Ježíši Kriste, nenechali si vysvětlit, kdo jsi“. Pak se Ježíš zeptal: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr správně vyznal: „Ty jsi Mesiáš“, ale když Ježíš začal mluvit o vraždě Mesiáše církevní vrchností, káral Ježíše (v originále evangelia stojí „káral“), že to není možné …
Ježíš, jako dobrý učitel dopřál třem nejlepším apoštolům doučovací lekci - na hoře se setkal s Mojžíšem a Eliášem. (Rozmluva mohla trvat delší čas.) Dvě největší osobnosti (Mojžíš a Eliáš) - na rozdíl od apoštolů - Ježíšovi neodporovaly.
Apoštoly to nebavilo a usnuli (Lk 9,32), když se probudili, Petrovi to bylo trapné a navrhoval postavit tři stany (Izraelci očekávali, že „v poslední době“ se Hospodin utáboří uprostřed svého lidu). Evangelista Lukáš uvádí: „ nevěděl, co mluví“ (Lk 9,33).
Ježíši se (do konce jeho pozemského života) nepodařilo vysvětlit apoštolům, proč se nechá ukřižovat a připravit je na to.
Ptal jsem se kdysi dětí: „Co je snazší, umýt nádobí, nebo se modlit?“ [1]Dva chlapi se mě ptali, co mají říci ženichovi, který přijde žádat o ruku jejich dcery.
Jméno jednoho z chlapů jsem zapomněl, tak těch pár řádků posílám k inspiraci. [2] Jsem na dovolené. Místo dalšího textu „Poznámek“ Vám v další příloze „šábes“ nabízím „Rituál ke slavení neděle v rodině“.
Třeba Vás bude inspirovat.
 

[1] Nejme o nic lepší. „Co je snazší, účastnit se biblické hodiny, nebo májové pobožnosti?
Říkat „Modlitbu Páně“ nebo promýšlet význam jejich slov? Adorovat nebo promýšlet Ježíšova slova o sjednocení při jeho Hostině?“ (J 6,52-58)“ 
 
 
[2] Vážený ženichu, naše dcera je z božího - královského rodu.
Dostali jsme ji darem od Boha. Je boží a naší milovanou dcerou.
Řadu let jsme o ni pečovali a podařilo se nám z ní vychovat odpovědnou osobnost. Bude dobrou manželkou a maminkou. Kdybych byl mladší
a neměl svoji milovanou manželku, sám bych se ucházel o její ruku. Svěřujeme ti ji jako drahocenný poklad nejen náš, ale i boží.
Prosíme tě, abys o ni podle toho pečoval.
Přejeme ti, abys jí byl dobrým manželem a měl ji rád ještě víc než my, aby se jí nestýskalo po domově.
Těšíme se, že vaše děti budou našimi vnoučaty.
Vždy máte místo v našich srdcích a v našem domě.